google-site-verification=xOCnD7mAqhy3Iru1UOx-EinbDYJAL44V7HjOMQYQxDI

BỘ QUY TẮC ỨNG XỨ SÁNG SANG

BỘ QUY TẮC ỨNG XỨ SÁNG SANG

BỘ QUY TẮC ỨNG XỨ SÁNG SANG

BỘ QUY TẮC ỨNG XỨ SÁNG SANG

BỘ QUY TẮC ỨNG XỨ SÁNG SANG
BỘ QUY TẮC ỨNG XỨ SÁNG SANG

BỘ QUY TẮC ỨNG XỨ SÁNG SANG

Sang Sang - CHÚNG TÔI XÂY ĐẮP NHỮNG GIÁ TRỊ

THÔNG ĐIỆP CỦA GIÁM ĐỐC

Thân gửi nhân viên, đồng nghiệp CÔNG TY SÁNG SANG,

SÁNG SANG - một thương hiệu còn non trẻ, đã và đang tạo dựng những bước đi đầu tiên cho sự phát triển bền vững và từng bước khẳng định vị thế trên thương trường lẫn trong niềm tin yêu của khách hàng, đối tác. Danh tiếng và vị thế của SÁNG SANG sẽ được chúng ta xây dựng trên sự tin tưởng và hợp tác của khách hàng, đối tác, nhà cung cấp và cả cộng đồng. Sự tin tưởng và hợp tác đó chúng ta sẽ có được trên nền tảng của những hành động Chính Trực, Tôn trọng và những Giá Trị Đạo Đức mà chúng ta đang phấn đấu xây dựng và tôn trọng ở chuẩn mực cao nhất

Tôi và các bạn, tất cả chúng ta rồi sẽ tự hào vì đã cùng nhau đồng hành, đặt những nền tảng đầu tiên để mang danh tiếng của SÁNG SANG đến với khách hàng, đối tác, nhà cung cấp và cộng đồng.

Để đạt được những thành công như mong đợi, trách nhiệm của chúng ta là phải xây dựng, duy trì và phát huy danh tiếng SÁNG SANG trên nền tảng tôn trọng các Giá Trị Đạo Đức. Do đó, Bộ Quy Tắc Ứng Xử được xây dựng làm kim chỉ nam cho chúng ta, dù với tư cách là nhân viên, quản lý hay cấp điều hành, sẽ luôn ứng xử phù hợp với những giá trị của SÁNG SANG.

Bộ Quy Tắc Ứng Xử đề cập những nguyên tắc và chuẩn mực nền tảng mà không đi sâu chi tiết các tình huống cụ thể và được áp dụng đối với toàn bộ nhân viên, dù ở bất kỳ vị trí nào. Chúng ta cũng mong đợi ở các khách hàng, đối tác và bên thứ ba khác một sự thông hiểu và tôn trọng nhất định.

SÁNG SANG khuyến khích sự phát hiện và cam kết bảo vệ đối với nhân viên thông báo về hành vi vi phạm Bộ Quy Tắc Ứng Xử và có những biện pháp xử lý thích đáng đối với những hành vi vi phạm.

Giá trị, thương hiệu SÁNG SANG đang nằm trong tay chúng ta. Tôi tin rằng, với những nền tảng sẵn có cùng với tài năng và phẩm chất đạo đức của mỗi cá nhân, chúng ta sẽ nâng tầm thương hiệu SÁNG SANG ngày một vươn xa.

Gọi điện
Sms
Zalo
Facebook